Kymen Pinnoitus Oy

 

 

Kymen pinnoituksen kuntoarviopalvelut.

Katon kuntotarkastukset ja analyysit

Helpoin tapa hankkia varmuutta kiinteistön kattoasioihin, on teettää katon silmämääräinen kuntotarkastus, kuntoanalyysi tai laajempi kuntotutkimus. Kymen Pinnoitus Oy:n asiantuntijapalvelut vaihtelevat kiinteistön tarpeen ja kiinteistön kattoasioista vastaavan henkilöiden ja selvitystarpeen mukaan.

Selvitä katon yleiskunto silmämääräisellä kuntotarkistuksella

Kymen Pinnoitus Oy:n katon silmämääräinen kuntotarkastus on kevyt ja edullinen tapa selvittää katon yleinen kunto ja onko tarkemmalle kunnon tarkastukselle tarvetta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Kymen Pinnoitus Oy:n asiantuntija käy katolla arvioimassa katon kunnon. Mukana katolla voi olla esimerkiksi isännöitsijä tai suunnittelija. Raportointi kuntokatselmuksesta tehdään heti paikan päällä suullisesti tai lyhyenä katselmuksen yhteenvetona kirjallisesti jälkikäteen.

Kymen Pinnoitus Oy:n katon kuntotarkastus on nopea ja edullinen keino varmuuden hankkimiseksi siitä, mitä katolle pitäisi tehdä ja miten edetä, jos on tarvetta. Jo se, että joku asiantuntija käy katolla, saattaa säästää kiinteistön omistajalle sievoisia summia.

Kuntoanalyysi kertoo saneeraustarpeen

Kymen Pinnoitus Oy:n katon kuntoanalyysi tehdään tilanteessa, missä on jo mahdollisesti havaittu vuotoja tai halutaan selvittää katon saneeraustarve. Kuntoanalyysissä selvitetään katon ja eristysmateriaalin kunto ja etsitään mahdolliset vauriokohdat tai rakennevirheet. Saneerauksen kannalta tärkeät ominaisuudet, kuten tuuletus, alustan materiaali, kaatojen toimivuus ja läpivientien eristys käydään läpi ja tarkistetaan. Reuna- ja juuripellitysten kunto arvioidaan. Kaivojen toimivuus ja alipainetuulettimien sekä ilmanvaihtokoneiden liittyminen kattorakenteeseen tarkistetaan.

Tutkimme katot pintaa syvemmältä

Katon kuntoanalyysissä voidaan tarvittaessa avata katto jostain kohtaa esim. vesieristyksen alaisten vaurioiden toteamiseksi. Myös katon alapuoliset tilat tarkastetaan, mikäli se on mahdollista.

Kuntoanalyysissä tehdään kirjallinen raportti missä kerrotaan olennaiset asiat ja ongelmat katosta sekä liitetään mukaan valokuvat.

Kuntoanalyysin yhteydessä arvioidaan välittömästi korjausta tarvitsevien toimenpiteiden ja tulevan korjaustarpeen kustannukset.

Laajat tai yksityiskohtaiset kuntotutkimukset

Kymen Pinnoitus Oy tekee edellisten lisäksi tarkempia ja yksityiskohtaisempia kuntotutkimuksia. Kuntotutkimukset suunnitellaan yleensä ennalta niiden toimenpiteiden osalta, minkälaisia ja missä laajuudessa tutkimuksia tehdään ja mitä mahdollisia ulkopuolisia analysointipalveluja (esim. kemialliset mittaukset ja näytelaboratoriot) käytetään. Kymen Pinnoitus Oy voi myös toimia eri tutkimuksia kokoajana tai antaa omalta osaltaan lausunnon tai tutkimustodistuksen.

Kuntotutkimuksiin voidaan liittää myös kokeita.

Kuntotutkimuksen laajuus sovitaan tilaajan kanssa. Kuntotutkimuksen tekeminen sitoo paljon asiantuntemusta ja on hieman kalliimpi menetelmä edellisiin verrattuna.

Kymen Pinnoitus Oy:n kattoanalyysipalveluista löytyy aina sopivin ratkaisu kiinteistön tarpeeseen.

Pyydä esitarjous budjetoinnin tueksi

Kymen Pinnoitus Oy tarjoaa kiinteistöille mahdollisuutta hankkia suunnittelua, budjetointia ja päätöksentekoa varten esitarjouksen ("budjettitarjous") vesikaton korjaustöiden kustannuksista.

Kymen Pinnoitus Oy voi antaa esitarjouksen käyttämällä tarjouksen laadintaan jonkun toisen asiantuntijan kattoraporttia, kattoanalyysiä tai piirustuksia. Jos katosta ei vielä ole tehty katon kuntotutkimusta tai katselmusta, niin sellainen on luonnollisesti ensiksi tehtävä. Esitarjousta varten yleensä käydään katsomassa tilanne paikan päällä.

Esitarjouksen hinta lasketaan Kymen Pinnoitus Oy:n tarjouslaskennassa ja se on yleensä yksityiskohtainen ja sisältää työselostuksen ja vastaa normaalia urakkatarjousta, joskaan se ei voi olla esitarjouksena yhtä sitova.

Kattoalan konsultointia ja koulutusta

Kymen Pinnoitus Oy:n miljoonien asennettujen kattoneliöiden ansiosta hankittua asiantuntemusta ovat käyttäneet kiinteistöyhtiöt, kiinteistön omistajat, isännöitsijät, isännöintiyritykset, kiinteistösijoittajat, vesikattosuunnittelijat ja julkishallinnon päätöksentekijät.

Kymen Pinnoitus Oy järjestää vesieristysalan koulutustilaisuuksia ja näiden lisäksi kattotulityökursseja ja työturvallisuuskoulutusta.

Tiedustele »